Język:

  • Znaczące projekty

You are here

Projekty

Sewilla [ES]

Głównym celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi monitorowania i diagnostyki sieci dystrybucyjnych (SN i nN), podobnych do tych, które tradycyjnie istniały w sieciach wysokiego napięcia (WN). Do tej pory, monitorowanie i diagnostyka w czasie rzeczywistym były stosowane wyłącznie w sieciach wysokiego napięcia. Projekt ma na celu dostosowanie wszelkich powiązanych rozwiązań do sieci średniego i niskiego napięcia.

Zasadniczymi założeniami AYESY dla tego projektu są:

Przedmiot działalności
Usługi
Sewilla

Jako jeden z produktów projektów badawczych E3MEL, Ayesa była w stanie zaoferować firmie Endesa produkty zarządzania danymi pomiarowymi energii elektrycznej (MDM) oparte na produktach BigData OPEN SOURCE, gotowych do wprowadzenia na rynek, co pozwala sprostać całkowicie zmianom prawnym, które miały miejsce w Hiszpanii w związku z rozliczaniem energii elektrycznej na podstawie godzinowych pomiarów zużycia energii przez odbiorców będących gospodarstwami domowymi w oparciu o system pomiarowy Smart Metering.

Przedmiot działalności
Usługi
Algésiras (Cádiz)

Jest to PROJEKT BADAŃ STOSOWANYCH, którego cel stanowi badanie, opracowanie i wykazanie parametrów fizycznych, technologii i algorytmów potrzebnych do zwiększenia efektywności procesów świadczenia usług portowych o znaczącym fizycznym wymiarze, wzbogacając je o nowe dane otrzymywane codziennie z rzeczywistego obrotu portowego za pomocą Platformy SmartCity dostosowanej do procesów świadczenia usług portowych.

Przedmiot działalności
Usługi
City of Panama (Tocumen)
Konsorcjum liderowanemu przez Ayesę powierzono nadzorowanie projektu i budowy nowego terminala pasażerskiego na najwyższym poziomie światowym o unikalnej architekturze autorstwa pracowni Foster & Partners oraz związanej z nim infrastruktury (dojazdy, płyta postojowa dla samolotów i wieża kontrolna). Realizacja tego projektu, wymagająca nakładów rzędu 800 mln dolarów, będzie tym samym największą inwestycją w port lotniczy przeprowadzaną obecnie w Ameryce Łacińskiej.
Przedmiot działalności
Granada
Linia tramwajowa w Granadzie mierząca 15,9 km i obejmująca 26 przystanków na terenie całego miasta to jeden z głównych projektów kolejowych realizowanych aktualnie w Hiszpanii. Ayesa jest odpowiedzialna za zainstalowanie systemów łączności oraz wyposażenie warsztatów.
Przedmiot działalności
Alicante
Testy przeprowadzane przed oddaniem do użytku przy częściowym i całkowitym obciążeniu są niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania nowego centrum danych. Informacje uzyskane podczas wykonywania tych działań pozwalają na wykrycie i skorygowanie niepożądanych zachowań niektórych urządzeń i słabych punktów projektu, kiedy sprzęt działa w warunkach, gdy przekroczone zostaje obciążenie nominalne.
Przedmiot działalności
Gijón
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Gijón powierzyło firmie Ayesa realizację projektu polegającego na wdrożeniu korporacyjnego Systemu Informacji Geograficznej (GIS), co ma służyć licznym celom, takim jak np.: dostarczenie adaptowalnych i niezawodnych danych geograficznych odpowiednio do potrzeb, zachowanie kluczowego znaczenia systemu oraz przekształcenie go w podstawowy filar wsparcia dla działań biznesowych i zagwarantowanie mu pełnej możliwości rozwoju w przyszłości.
Przedmiot działalności
Andalucía [ES]
Zintegrowany System Usług Socjalnych został stworzony w 2000 roku, w celu umożliwienia kompleksowego zarządzania wszystkimi obszarami obejmowanymi wcześniej przez Departament Spraw Socjalnych i Andaluzyjski Instytut Usług Socjalnych, który obecnie jest największym systemem informacyjnym Departamentu ds. Równości, Zdrowia i Polityki Społecznej.
Przedmiot działalności

Pages